• Slider

Pengurus

SUSUNAN PENGURUS IKATAN GURU INDONESIA
KABUPATEN  LAMONGAN
PERIODE 2018 – 2023

 PEMBINA
1. SALAMUN, M.Pd. [Pengawas Cab Dinas Pendidikan Jawa Timur Wil Kab. Lamongan]
2. CHUSNU YULI SETYO, M.Pd. [Praktisi Pendidikan]

Dewan Pakar
1. Dr. Zulkifli Lubis, ST., MT – Wakil Dekan 1 UNISLA

Ketua                                    : ANDRI KUSDARMANTO, M.Pd.                 [NKA: 201705070000087]

Wakil 1                                 : SHOHAM, S.Sos, S.Pd.I                                [NKA: 201605070000008]

Wakil 2                                 : EKWANTO, S.Pd. M.M                                 [NKA: 201705070000051]

Sekretaris   1                       : KURNIA YAHYA, S.Kom., M.Kom              [NKA: 201605070000017]

Sekretaris   2                       : SUGITO, S.T                                                      [NKA: 201705070000075]

Bendahara 1                       : ANIS AL AMINATUF WS,M.Pd.                 [NKA: 201605070000020]

Bendahara 2                       : H. RASMIAN, S.Pd. M.Pd.                           [NKA: 201605070000016]

BIDANG ORGANISASI DAN PENGKADERAN

Koordinator  : MUHAMAD CHARIS, M.Pd.                                        [NKA: 201705070000094]

Anggota         : WIWIK WIDODO, S.Si, M.Pd                                      [NKA: 201705070000103]

  DEWI MAKIYAH, S.Pd                                                   [NKA: ]

BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN

Koordinator  :  EDI PURWANTO, S.Pd                                                 [NKA: 201605070000009]

Anggota         :  KACUNG, S.Pd, M.Pd                                                  [NKA: 201605070000011]

   DWI ITA AGUSTINA, S.Pd                                           [NKA: 201705070000098]

BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA

Koordinator  : YULI BAYU JATMIKO, M.Pd.                                       [NKA: 201605070000019]

Anggota         : KHOIRUL HUDA, S.T, S.Pd                                           [NKA: 201705070000055]

 BIDANG PERLINDUNGAN DAN ADVOKASI

Koordinator  : MUHAMMAD SUBKAN, S.Pd, S.Ag, M.EI              [NKA: 201705070000097]

Anggota         : WISNU ADITYA K., S.OR.                                              [NKA: 201705070000074]

                            Drs. ALI MAHSUN NUR, M.Si                                     [NKA: 201605070000044]

Comments are closed.